Activitats FHD

  • 15/12/2006

    Constitució de la Fundació

    Constitució de la Fundació i signatura davant notari. Es designen els membres del patronat pel primer mandat que durarà tres anys. Aprovació d’un document programàtic amb les directrius d’actuació.