Activitats FHD

  • 13/02/2008

    Presentació d’un projecte d’investigació

    Es presenta a l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca de la Generalitat de Catalunya (Departament d’Universitats i Empresa) la documentació de sol•licitud de subvenció per un projecte d’investigació sobre patents d’electrodomèstics realitzades a Catalunya durant els anys del “desarrollismo”.