Activitats FHD

  • 08/03/2008

    Primera reunió del Patronat

    A la seu de la Fundació. Es van aprovar projectes per al 2008, incloent el disseny gràfic de la pàgina web i l’edició conjunta d’un llibre publicat per l’Editorial Designio, dirigida per Oscar Salinas,. També es van aprovar els comptes de l’exercici 2007 i el pressupost per a 2008.