Notícies internacionals

  • 02/06/2008

    Es funda a Weimar la Gesellchaft für Designgeschichte (Associació per a la historia del disseny)

    Amb seu oficial a la Haus am Horn o caseta experimental de la Bauhaus. En el transcurs de l’acte Siegfried Gronert va pronunciar una conferència sobre el perquè de la història del disseny.
    www.gfdg.org