Activitats FHD

  • 07/07/2010

    Reunió anual del Patronat

    La reunió anual del patronat de la FHD va tenir lloc el 20 de març de 2010 a la seu de la Fundació. En compliment dels estatuts es va procedir a renovar un terç del patronat. Així, entren com a patrons Andreu Alfaro Hofmann, Oriol Pibernat i Anty Pansera. I passen a formar part del Consell Assessor Conxa Bayó, Mireia Freixa i Charo Mora.
    Memòria d’activitats 2009 (castellano)