Amics de la Fundació

Són persones interessades en les activitats de la Fundació. S’adhereixen mitjançant la donació de 30€ anuals que els dóna dret a rebre informació de les activitats de difusió i promoció de la Fundació i a gaudir d’un tracte preferent en l’adquisició o inscripció de les mateixes.

Els amics que accedeixin a enviar-nos el seu currículum entraran a formar part d’una base de dades que es facilitarà a universitats, escoles, museus, empreses o editorials quan necessitin historiadors del disseny qualificats.

Formulari d’inscripció

Aportació anual 30€

captcha

Desitjo fer-me amic col·laborador de la Fundació Història del Disseny per disfrutar dels beneficis aprovats pel patronat de la Fundació i em comprometo a abonar anualment la quota corresponent. Autoritzo la Fundació Història del Disseny, en l’àmbit de les seves competències, a fer ús de les dades personals facilitades en aquest formulari, limitant l’autorització al compliment de les finalitats directament relacionades amb la tasca cultural que desenvolupa la Fundació. La Fundació Història del Disseny es compromet a no cedir a tercers les dades facilitades.