Legal

Text legal
La web de FUNDACIÓ PRIVADA HISTÒRIA DEL DISSENY (i d’ara endavant FHD) te com a finalitat facilitar el coneixement de la fundació, les activitats que realitza i els serveis que presta al públic en general. La FHD es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense previ avis, modificacions de la informació continguda al seu web.

La FHD no es responsabilitza de les conseqüències, danys o perjudicis que se’n deriven de l’accés al seu web, de l’ús que se’n faci de la informació que conté o de l’accés a d’altres matèries a Internet que se’n faci a través dels seus enllaços.

Propietat intel·lectual de la web
Copyright © 2008, FHD.
Amb NIF G-64433451, inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número  2321.
Els drets de propietat intel·lectual sobre la web, disseny gràfic i codis són titularitat de la FHD.
Correspon a dita fundació l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.

Condicions per a la reproducció parcial
Que se’n citi expressament a la FHD com a font d’informació.
Que es realitzi amb ànim d’obtenir la informació continguda i no amb propòsit comercial ni per ús diferent de l’individual o el privat.
Que cap contingut inclòs a la web sigui modificat de cap manera.
Que cap element disponible a la web sigui utilitzat, copiat o distribuït separadament del text o de la resta de continguts que l’acompanyen.
Que sigui comunicat prèviament, per escrit i de manera fefaent, a la FHD i, alhora, se n’obtingui l’autorització certificada de l’empresa per a dita reproducció.
Que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment  a tercers o s’instal·lin en un servidor connectat a Internet o a una xarxa local.

Ús del software
El software que es trobi disponible per a la seva descàrrega des d’aquest lloc web es troba protegir pels drets d’autor. Per poder instal·lar o utilitzar qualsevol software descarregat des d’aquest lloc, cal acceptar prèviament els termes del Contracte de Llicència, si n’hi hagués, que acompanyi o s’inclogui en el software.
Amb respecte al software que no vingui acompanyat d’un Contracte de Llicència, la FHD concedeix a l’usuari una llicència d’ús personal i intransferible, d’acord amb els presents termes i condicions, sempre que mantingui intactes les indicacions de drets d’autor i d’altres símbols de propietat.
Es prohibeix expressament la còpia o reproducció del software en qualsevol altre servidor o lloc amb objecte de la seva posterior reproducció o redistribució.

Responsabilitat amb els enllaços
La funció dels enllaços que apareixen en aquesta pàgina té només una finalitat informativa. La FHD rebutja la responsabilitat sobre la informació continguda en dites pàgines web. Les eventuals referències que es realitzin a la web de la FHD a qualsevol producte, servei, procés, enllaç, hipertext o qualsevol altra informació utilitzant la marca, el nom comercial o el fabricant o subministrador, que siguin de titularitat de tercers no constitueix o implica recolzament, patrocini o recomanació per part de la FHD.

Responsabilitat sobre seguretat
La FHD no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir pel fet d’utilitzar versions de navegadors no actualitzades, o de les conseqüències que es poguessin derivar del mal funcionament del navegador, ja sigui per configuració inadequada, per presència de virus informàtics o qualsevol altra causa aliena a la FHD.

Responsabilitat dels continguts de la web
La FHD rebutja la responsabilitat que se’n derivi de la mala utilització dels continguts i es reserva el dret a actualitzar-los quan vulgui, a eliminar-los, a limitar-los o a impedir l’accés a ells de manera temporal o definitiva.
La FHD rebutja la responsabilitat sobre qualsevol informació no continguda en aquesta pàgina web i, per tant, no elaborada per la FHD o no publicada amb el seu nom.
La FHD no es responsabilitza de les possibles discrepàncies que puguin sorgir entre la versió dels seus documents impresos i la versió electrònica dels mateixos publicats a la seva pàgina web.
La FHD no es responsabilitza de l’ús que els menors facin de la web. La FHD no és responsable de què els continguts de la web puguin ferir la sensibilitat dels menors. És responsabilitat dels pares assegurar-se de l’ús correcte d’una eina com Internet i acompanyar als menors en les seves sessions.

Confidencialitat de les dades
La FHD es compromet a mantenir la confidencialitat de les dades dels nostres usuaris i visitants i a complir amb tots els requisits legals en vigor.
D’acord amb allò establert en la Llei  15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la FHD es compromet al compliment de l’obligació de secret de les dades de caràcter personal, del seu deure de guardar-les i adoptarà mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment l’estat de la tecnologia.
En conseqüència:
Les dades recollides mitjançant formularis, correus electrònics o d’altres vies seran destinats únicament i exclusiva, als fins indicats en el formulari que l’usuari empleni.
No cedirem a tercers ni vendrem o compartirem les dades dels usuaris.
No contactarem amb cap usuari a menys que sigui estrictament necessari pel servei requerit.
Vostè te dret a obtenir la informació de dites dades, rectificació, cancel·lació i oposició que l’assisteixen, enviant-nos un e-mail.