Activitats FHD

 • 01/12/2011

  La FHD organitza el congres anual 2011 de la Design History Society

  Conferència Anual de la Design History Society
  7-10 de setembre de 2011, Barcelona
  Call for papers: el termini finalitza el 31 de gener de 2011

  Tema: Disseny activista i canvi social

  Seus: Facultat d’Història de l’Art de la Universitat de Barcelona i ADI FAD
  Coordinador: Guy Julier
  Organitza: Fundació Història del Disseny, Barcelona

  El disseny activista (Design activism) s’ha convertit en els darrers anys en un terme per referir-se a les pràctiques creatives que invoquen polítiques ambientals i d’agenda social. En general, s’allunya del corrent principal comercial o d’enfocaments basats en polítiques públiques. Per contra, abasta teories de disseny, articulacions i accions marginals, sense ànim de lucre o políticament compromeses.
  Aquesta conferència ofereix una oportunitat important de participar en el desenvolupament de la investigació històrica de l’activisme de disseny als estudiants de disseny, els acadèmics i els professionals.
  Agraeix la presentació d’investigacions originals que ajudin a aprofundir i a ampliar la nostra comprensió de les seves pràctiques i contextos, teories i discursos.
  Les especialitats de disseny que aquesta conferència inclou són, encara que no de manera exclusiva, tant professionals com amateurs: disseny industrial, disseny artesà, disseny gràfic, disseny tèxtil, disseny de moda, urbanisme, disseny d’espais, disseny d’interiors, disseny digital i disseny de serveis.

  Més detalls: http://www.historiadeldisseny.org/congres