Legal

Text legal
La web de FUNDACIÓ PRIVADA HISTÒRIA DEL DISSENY (i d’ara endavant FHD) te com a finalitat facilitar el coneixement de la fundació, les activitats que realitza i els serveis que presta al públic en general. La FHD es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense previ avis, modificacions de la informació continguda al seu web.

La FHD no es responsabilitza de les conseqüències, danys o perjudicis que se’n deriven de l’accés al seu web, de l’ús que se’n faci de la informació que conté o de l’accés a d’altres matèries a Internet que se’n faci a través dels seus enllaços.

Propietat intel·lectual de la web
Copyright © 2008, FHD.
Amb NIF G-64433451, inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número  2321.
Els drets de propietat intel·lectual sobre la web, disseny gràfic i codis són titularitat de la FHD.
Correspon a dita fundació l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.

Condicions per a la reproducció parcial
Que se’n citi expressament a la FHD com a font d’informació.
Que es realitzi amb ànim d’obtenir la informació continguda i no amb propòsit comercial ni per ús diferent de l’individual o el privat.
Que cap contingut inclòs a la web sigui modificat de cap manera.
Que cap element disponible a la web sigui utilitzat, copiat o distribuït separadament del text o de la resta de continguts que l’acompanyen.
Que sigui comunicat prèviament, per escrit i de manera fefaent, a la FHD i, alhora, se n’obtingui l’autorització certificada de l’empresa per a dita reproducció.
Que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment  a tercers o s’instal·lin en un servidor connectat a Internet o a una xarxa local.

Ús del software
El software que es trobi disponible per a la seva descàrrega des d’aquest lloc web es troba protegir pels drets d’autor. Per poder instal·lar o utilitzar qualsevol software descarregat des d’aquest lloc, cal acceptar prèviament els termes del Contracte de Llicència, si n’hi hagués, que acompanyi o s’inclogui en el software.
Amb respecte al software que no vingui acompanyat d’un Contracte de Llicència, la FHD concedeix a l’usuari una llicència d’ús personal i intransferible, d’acord amb els presents termes i condicions, sempre que mantingui intactes les indicacions de drets d’autor i d’altres símbols de propietat.
Es prohibeix expressament la còpia o reproducció del software en qualsevol altre servidor o lloc amb objecte de la seva posterior reproducció o redistribució.

Responsabilitat amb els enllaços
La funció dels enllaços que apareixen en aquesta pàgina té només una finalitat informativa. La FHD rebutja la responsabilitat sobre la informació continguda en dites pàgines web. Les eventuals referències que es realitzin a la web de la FHD a qualsevol producte, servei, procés, enllaç, hipertext o qualsevol altra informació utilitzant la marca, el nom comercial o el fabricant o subministrador, que siguin de titularitat de tercers no constitueix o implica recolzament, patrocini o recomanació per part de la FHD.

Responsabilitat sobre seguretat
La FHD no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir pel fet d’utilitzar versions de navegadors no actualitzades, o de les conseqüències que es poguessin derivar del mal funcionament del navegador, ja sigui per configuració inadequada, per presència de virus informàtics o qualsevol altra causa aliena a la FHD.

Responsabilitat dels continguts de la web
La FHD rebutja la responsabilitat que se’n derivi de la mala utilització dels continguts i es reserva el dret a actualitzar-los quan vulgui, a eliminar-los, a limitar-los o a impedir l’accés a ells de manera temporal o definitiva.
La FHD rebutja la responsabilitat sobre qualsevol informació no continguda en aquesta pàgina web i, per tant, no elaborada per la FHD o no publicada amb el seu nom.
La FHD no es responsabilitza de les possibles discrepàncies que puguin sorgir entre la versió dels seus documents impresos i la versió electrònica dels mateixos publicats a la seva pàgina web.
La FHD no es responsabilitza de l’ús que els menors facin de la web. La FHD no és responsable de què els continguts de la web puguin ferir la sensibilitat dels menors. És responsabilitat dels pares assegurar-se de l’ús correcte d’una eina com Internet i acompanyar als menors en les seves sessions.

Política de Privacitat

Aquesta política de privacitat estableix la forma en què es gestionen les dades personals en aquesta web. És imprescindible que la llegeixis i acceptis abans de seguir navegant.
www.historiadeldisseny.org és la web de FUNDACIÓ PRIVADA HISTÒRIA DEL DISSENY, amb NIF G64433451 i domicili social a C/ Còrsega, 176, baixos interiors, 08036 Barcelona.
Entre els valors amb els quals ens identifiquem està la transparència, per això desitgem que coneguis des del principi que la privadesa de les teves dades és molt important per a nosaltres. En aquesta declaració de privacitat s’explica quines dades personals recopilem dels nostres usuaris i com les utilitzem. Et convidem a llegir detingudament aquests termes abans de facilitar les teves dades personals en aquesta web.
En aquesta web es respecten i cuiden les dades personals dels usuaris. Com a usuari has de saber que els teus drets estan garantits.
Ens hem esforçat a crear un espai segur i per això volem compartir els nostres principis respecte a la teva privadesa:
• Mai sol·licitem informació personal tret que realment sigui necessària per prestar-te els serveis que ens requereixis.
• Mai compartim informació personal dels nostres usuaris amb ningú, excepte per complir amb la llei o en cas que comptem amb la teva autorització expressa.
• Mai utilitzarem les teves dades personals amb una finalitat diferent a l’expressada en aquesta política de privacitat.
Cal advertir que aquesta Política de Privacitat podria variar en funció d’exigències legislatives o d’autorregulació, per la qual cosa s’aconsella als usuaris que la visitin periòdicament. Serà aplicable en cas que els usuaris decideixin emplenar algun formulari de qualsevol dels seus formularis de contacte on es recaptin dades de caràcter personal.
FUNDACIÓ PRIVADA HISTÒRIA DEL DISSENY ha adequat aquesta pàgina web a les exigències de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), i al Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, conegut com el Reglament de desenvolupament de la LOPD. Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).
FUNDACIÓ PRIVADA HISTÒRIA DEL DISSENY t’informa del tractament dels mateixos i expressa en la present política les condicions com a responsable del tractament.
A l’efecte del previst en el Reglament General de Protecció de Dades, les dades personals que ens enviïs a través dels formularis de la web, rebran el tractament de dades de “Usuaris de la web i subscriptors”.
Per al tractament de dades dels nostres usuaris, implementem totes les mesures tècniques i organitzatives de seguretat establertes en la legislació vigent.

Principis que aplicarem a la teva informació personal
En el tractament de les teves dades personals, aplicarem els següents principis que s’ajusten a les exigències del nou RGPD:
• Principi de licitud, lleialtat i transparència: Sempre requerirem el teu consentiment per al tractament de les teves dades personals per a una o diverses finalitats específiques que t’informarem prèviament amb absoluta transparència.
• Principi de minimització de dades: Solament sol·licitarem dades estrictament necessàries en relació amb les finalitats per les quals les requerim.
• Principi de limitació del termini de conservació: les dades es mantindran solament durant el temps necessari per a les finalitats del tractament, en funció a la finalitat, t’informarem del termini de conservació corresponent.
• Principi d’integritat i confidencialitat: Les teves dades seran tractades de tal manera que es garanteixi una seguretat adequada de les dades personals i es garanteixi confidencialitat. Has de saber que prenem totes les precaucions necessàries per evitar l’accés no autoritzat o ús indegut de les dades dels nostres usuaris per part de tercers.

Com hem obtingut les teves dades?
Les dades personals que tractem a FUNDACIÓ PRIVADA HISTÒRIA DEL DISSENY procedeixen de:
• Formulari de contacte i formulari de sol·licitud d’amic de la Fundació.
• Compra online.
• Webs universitats, associacions, empreses i centres relacionats amb el disseny.
• Participants en simposis, actes, conferències, etc.

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?
Tens dret a obtenir confirmació sobre si A FUNDACIÓ PRIVADA HISTÒRIA DEL DISSENY estem tractant dades personals que et concerneixen. Les persones interessades tenen dret a:

• Sol·licitar l’accés a les seves dades personals
• Sol·licitar la seva rectificació o supressió
• Sol·licitar la limitació del seu tractament
• Oposar-se al tractament
• Sol·licitar la portabilitat de les dades

Els interessats podran accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. FUNDACIÓ PRIVADA HISTÒRIADEL DISSENY deixarà de tractar les dades, tret que existeixin imperatius legals, o en l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. Com a interessat, si exerceixes el dret a la portabilitat, tens dret a rebre les dades personals sobre la teva persona que ens hagis facilitat en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre’ls a un altre responsable del tractament quan:

• El tractament estigui basat en el consentiment.
• Les dades hagin estat facilitats per la persona interessada.
• El tractament s’efectuï per mitjans automatitzats.

Els interessats també tindran dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació davant l’autoritat de control, en aquest cas, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, si consideren que el tractament de dades personals que li concerneixen ha vulnerat els seus drets i llibertats.

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?
Quan un usuari es connecta amb aquesta web, per exemple per enviar un correu al Responsable, subscriure’s o realitzar alguna contractació, està facilitant informació de caràcter personal de la qual és responsable FUNDACIÓ PRIVADA HISTÒRIA DEL DISSENY. Aquesta informació pot incloure dades de caràcter personal com poden ser la teva adreça IP, nom, adreça física, adreça de correu electrònic, número de telèfon, i una altra informació. En facilitar aquesta informació, l’usuari dóna el seu consentiment perquè la seva informació sigui recopilada, utilitzada, gestionada i emmagatzemada per FUNDACIÓ PRIVADA HISTÒRIA DEL DISSENY, de la forma que es descriu en la present Política de Privacitat.
A la FUNDACIÓ PRIVADA HISTÒRIA DEL DISSENY existeixen diferents sistemes de captura d’informació personal i tractament de la informació que ens faciliten les persones interessades:

• Formulari de contacte. Sol·licitem les següents dades personals: Nom, Cognoms i Email per respondre als requeriments dels usuaris de FUNDACIÓ PRIVADA HISTÒRIA DEL DISSENY. Per exemple, podem utilitzar aquestes dades per respondre a la teva sol·licitud i donar resposta als dubtes, comentaris o inquietuds que puguis tenir relatives a la informació inclosa a la web, els serveis que es presten, el tractament de les teves dades personals, etc.
• Compra online. Sol·licitem les següents dades personals: Nom, Cognoms, Adreça, Telèfon, Email, dades bancàries per a la compra de llibres en la botiga online de la FUNDACIÓ PRIVADA HISTÒRIA DEL DISSENY.

Existeixen altres finalitats per la qual tractem les teves dades personals:

• Per garantir el compliment de les condicions d’ús i la llei aplicable. Això pot incloure el desenvolupament d’eines i algorismes que ajuden a aquesta web a garantir la confidencialitat de les dades personals que recull.
• Per recolzar i millorar els serveis que ofereix aquesta web.
• També es recullen altres dades no identificatives que s’obtenen mitjançant algunes cookies que es descarreguen en l’ordinador de l’usuari quan navega en aquesta web que detallem en la política de cookies.

D’acord a l’establert en el RGPD 2016/679 (UE), FUNDACIÓ PRIVADA HISTÒRIA DEL DISSENY, amb CIF G64433451 i domicili social en C/ Còrsega, 176, baixos interior, 08036 Barcelona, serà responsable del tractament de les dades corresponents als Usuaris de la web, amics de la Fundació i clients de la tenda online, així com d’aquelles persones que en algun moment han demostrat el seu interès en la Fundació.
FUNDACIÓ PRIVADA HISTÒRIA DEL DISSENY no ven, lloga, ni cedeix dades de caràcter personal que puguin identificar a l’usuari, ni ho farà en el futur, a tercers sense el consentiment previ. No obstant això, en alguns casos es poden realitzar col·laboracions amb altres professionals, en els casos dels quals, es requerirà prèviament consentiment als usuaris informant sobre la identitat del col·laborador i la finalitat de la col·laboració. Sempre es realitzarà amb els més estrictes estàndards de seguretat i confidencialitat.

Legitimació per al tractament de les teves dades
La base legal per al tractament de les teves dades és: el consentiment.
Per contactar o realitzar comentaris en aquesta web es requereix el consentiment amb aquesta política de privacitat.
L’oferta prospectiva o comercial de productes i serveis està basada en el consentiment que se li sol·licita, sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni l’execució de la prestació de serveis.

Categories de dades
Les categories de dades que es tracten són dades identificatives: nom, cognoms, adreça, telèfon i NIF. No es tractaran categories de dades especialment protegides dels interessats.

Per quant temps conservarem les teves dades?
Les dades personals proporcionades es conservaran:

• Fins que no se sol·liciti la seva supressió per l’interessat.
• Durant el temps que sigui client. I fins a 5 anys després que s’hagi donat de baixa com a client, segons la normativa fiscal.

A quins destinataris es comunicaran les teves dades?
Per prestar serveis estrictament necessaris per al desenvolupament de l’activitat de FUNDACIÓPRIVADA HISTÒRIA DEL DISSENY, no es comunicaran dades a tercers, a excepció d’aquells que hagin de notificar-se en compliment d’altres normatives.
Igualment es comunicarà la teva IP a Google Analytics, com a servei analític de web prestat per Google, Inc., una companyia de Delaware, l’oficina principal de la qual està en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, Estats Units (“Google”). Google Analytics utilitza “cookies”, que són arxius de text situats en el teu ordinador, per ajudar a FUNDACIÓ PRIVADA HISTÒRIA DEL DISSENY a analitzar l’ús que fan els usuaris del lloc web. La informació que genera la cookie sobre el teu ús de FUNDACIÓ PRIVADA HISTÒRIA DEL DISSENY (incloent la teva adreça IP) serà directament transmesa i arxivada per Google en els servidors d’Estats Units.

Navegació
En navegar per www.historiadeldisseny.org es poden recollir dades no identificables, que poden incloure, adreces IP, ubicació geogràfica (aproximadament), un registre de com s’utilitzen els serveis i llocs, i altres dades que no poden ser utilitzades per identificar a l’usuari. Entre les dades no identificatives estan també les relacionades amb els teus hàbits de navegació a través de serveis de tercers. Aquesta web utilitza els següents serveis d’anàlisis de tercers:
• Google Analytics
Utilitzem aquesta informació per analitzar tendències, administrar el lloc, rastrejar els moviments dels usuaris al voltant del lloc.

Secret i seguretat de les dades
FUNDACIÓ PRIVADA HISTÒRIA DEL DISSENY es compromet en l’ús i tractament de les dades personals dels usuaris, respectant la seva confidencialitat i a utilitzar-les d’acord amb la finalitat del mateix, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar-les i adaptar totes les mesures per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb l’establert en la normativa vigent de protecció de dades.
Aquesta web inclou un certificat SSL. Es tracta d’un protocol de seguretat que fa que les teves dades viatgin de manera íntegra i segura, és a dir, la transmissió de les dades entre un servidor i usuari web, i en retroalimentació, és totalment xifrada o encriptada.
FUNDACIÓ PRIVADA HISTÒRIA DEL DISSENY no pot garantir l’absoluta inexpugnabilidad de la xarxa Internet i per tant la violació de les dades mitjançant accessos fraudulents per part de tercers, no podent assumir responsabilitat alguna per aquests atacs.
Pel que fa a la confidencialitat del processament FUNDACIÓ PRIVADA HISTÒRIA DEL DISSENY s’assegurarà que qualsevol persona que estigui autoritzada per FUNDACIÓ PRIVADA HISTÒRIA DEL DISSENY per processar les dades de l’usuari client (inclòs el seu personal, col·laboradors i prestadors de serveis), estarà sota l’obligació de confidencialitat (ja sigui un deure contractual o legal).
Quan es presenti algun incident de seguretat FUNDACIÓ PRIVADA HISTÒRIA DEL DISSENY ho comunicarà immediatament a l’AEPD i ho notificarà, en cas de vulneració de drets i llibertats, al Client i usuari sense demores indegudes.

Exactitud i veracitat de les dades
Com a usuari, ets l’únic responsable de la veracitat, exactitud i correcció de les dades que ens remetis, exonerant a FUNDACIÓ PRIVADA HISTÒRIA DEL DISSENY de qualsevol responsabilitat sobre aquest tema, fins i tot quan ens facilites dades de tercers.
Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzats. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de contacte o en l’entrevista inicial. En cas que faciliti dades de tercers haurà de comptar amb el consentiment previ dels mateixos.

Acceptació i consentiment
L’usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament de les mateixes per part de FUNDACIÓ PRIVADA HISTÒRIA DEL DISSENY en la forma i per a les finalitats indicades en aquesta política de privacitat.

Revocabilitat
El consentiment prestat, tant per al tractament com per a la cessió de les dades dels interessats, és revocable a qualsevol moment comunicant-ho a FUNDACIÓ PRIVADA HISTÒRIA DEL DISSENY en els termes establerts en aquesta Política per a l’exercici dels drets d’accés, rectificació, limitació, oposició, supressió i portabilitat a l’adreça postal esmentada anteriorment o a l’email info@historiadeldisseny.org . La revocació del consentiment no tindrà en cap cas caràcter retroactiu.

Canvis en la política de privacitat
FUNDACIÓ PRIVADA HISTÒRIA DEL DISSENY es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, FUNDACIÓ PRIVADA HISTÒRIA DEL DISSENY anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

Correus comercials
D’acord amb la LSSICE, FUNDACIÓ PRIVADA HISTÒRIA DEL DISSENY no realitza pràctiques de SPAM, per la qual cosa no envia correus comercials per via electrònica que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’usuari.
Conforme al que es disposa en la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la informació i de comerç electrònic, FUNDACIÓ PRIVADA HISTÒRIA DEL DISSENY es compromet a no enviar comunicacions de caràcter comercial sense identificar-les degudament.

Juliol 2018