Què fem

Professionals

La Fundació pretén donar a conèixer i fer visible el col·lectiu d’historiadors del disseny a Espanya i a Iberoamèrica així com col·laborar en la seva articulació. La Fundació es proposa realitzar un cens de professionals de la història del disseny  que treballen a Espanya i a Iberoamèrica així com facilitar contactes professionals entre historiadors del disseny i escoles, museus o institucions que requereixin els seus serveis.

Protecció del patrimoni

La Fundació treballa per a la conservació de col·leccions d’objectes i fons documentals en perill de dispersió o d’extinció imminent. La Fundació assessora  les administracions públiques per a què  adquireixin o preservin aquells elements del patrimoni del disseny que es considerin interessants.

Es fa una crida a què es posin en contacte amb la Fundació aquelles persones, empreses o institucions posseïdores d’ objectes o de col·leccions de disseny amb valor històric amb la finalitat de ser assessorades.

Contacte:
T: +34 937 065 784
T: +34 663 852 449
info@historiadeldisseny.org

Serveis

Datació i documentació

d’objectes històrics

Estudis d’història

per empreses i institucions

Catalogació d’arxius

de productes, d’arts gràfiques, de vestuari, etc.

Tots els serveis es realitzaran amb pressupost personalitzat.

Contacte:
T: +34 937 065 784
T: +34 663 852 449
info@historiadeldisseny.org

Promoció

La Fundació te per un dels seus principals objectius donar a conèixer la història del disseny com una branca de la història. És a dir, com una disciplina científica amb un objecte d’estudi i uns mètodes que la caracteritzen i la distingeixen d’altres disciplines properes com la història de l’art, la història de la tècnica, la història social, la història econòmica, la sociologia i l’antropologia, de les quals, al mateix temps, es nodreix. La Fundació organitza reunions i congressos o dóna suport a aquells que es realitzen sobre la història del disseny a nivell local o internacional.

Difusió

La Fundació es proposa difondre els coneixements existents i els que es van generant constantment sobre la història del disseny mitjançant:

Publicacions

L’edició de manuals sobre la història del disseny pel seu ús docent així com d’altres textos que contribueixin a la difusió i la divulgació de la història del disseny.

Activitat docent

L’organització de cursos específics sobre història del disseny, de nivell posterior al grau universitari, així com de cursos per a la formació continuada del professorat que ha d’impartir l’assignatura d’història del disseny  en els nivells de grau i cicles formatius.

Comissariat d’exposicions

La construcció de narracions sobre col·leccions d’objectes històrics. Poden organitzar-se per compte de la Fundació o  per encàrrec d’institucions o d’empreses.