Difusió

La Fundació es proposa difondre els coneixements existents i els que es van generant constantment sobre la història del disseny mitjançant:

Publicacions

L’edició de manuals sobre la història del disseny pel seu ús docent així com d’altres textos que contribueixin a la difusió i la divulgació de la història del disseny.

Activitat docent

L’organització de cursos específics sobre història del disseny, de nivell posterior al grau universitari, així com de cursos per a la formació continuada del professorat que ha d’impartir l’assignatura d’història del disseny  en els nivells de grau i cicles formatius.

Comissariat d’exposicions

La construcció de narracions sobre col·leccions d’objectes històrics. Poden organitzar-se per compte de la Fundació o  per encàrrec d’institucions o d’empreses.