Protecció del patrimoni

La Fundació treballa per a la conservació de col·leccions d’objectes i fons documentals en perill de dispersió o d’extinció imminent. La Fundació assessora  les administracions públiques per a què  adquireixin o preservin aquells elements del patrimoni del disseny que es considerin interessants.

Es fa una crida a què es posin en contacte amb la Fundació aquelles persones, empreses o institucions posseïdores d’ objectes o de col·leccions de disseny amb valor històric amb la finalitat de ser assessorades.

Contacte:
T: +34 937 065 784
T: +34 663 852 449
info@historiadeldisseny.org